Tasarım Özellikleri

Havaalanı pistlerinde farklı işlevlere sahip birçok aydınlatma armatürü bulunmaktadır. Bunlar üzerinden dev uçakların geçtiği taxi armatürlerinden, pist kenarlarındaki armatürlere kadar çok çeşitli formlara sahiptir. UBS Havaalanı Bilgi Sistemleri için geliştirdiğimiz armatürler inovatif bir şekilde standart gövdenin ortasındaki işlevsel bölgenin değişmesi ile tüm bu işlevlere maliyet etkin bir biçimde cevap verebilmektedir.

Tasarımlarımız, modüler yapısı sayesinde pistin düzenli bakım süresini kısaltarak pistin kapalı kaldığı süreyi de önemli oranda azaltmıştır.  Bu sayede işverenimiz yabancı rakipleri karşısında önemli bir rekabet avantajına sahip olmuştur.

Kavramsal

Üretim

Konsept Tasarım Aşamaları

Tasarım Süreci

Havameydanında uçakların iniş kalkış ve parkları sırasında önemli öneme sahip pist üzeri ve kenarı aydınlatma armatürleri kritik önemleri sebebiyle çok katı standartlara uymak zorundadır. Bu katı standartlara uyması gereken ürünleri savunma sanayiindeki tecrübemizi kullanarak inovatif bir şekilde başarı ile tasarlayarak işverenimiz UBS Havaalanı Sistemlerine teslim ettik.

Kavramsal Tasarım 98%
Endüstriyel Tasarım 92%
Bilgisayar Destekli Tasarım 96%
3 Boyutlu Baskı 98%

Kavramsal Geliştirme

Sert çevresel şartlara, uçakların uyguladığı çok yüksek kuvvetlere, pist ortamının gerekliliklerine, katı standartlara uyun olması gereken ürünlerin uluslar arası rekabet avantajına sahip olabilmesi için çok sayıda alternatif fikir geliştirdik.

Endüstriyel Tasarım

İlk bakışta pist aydınlatmalarında kullanıcı grubu uçakları indiren pilotlar ve kule görevlileri gibi görünse de montaj ve bakım personellerinin de önemli bir kullanıcı grubu olduğunu belirledik. Bunun sonucu ürün ve pist ilişkisini, bakım ve montaj kolaylığını düşünerek modüler armatürler tasarladık.

Prototip Üretimi

Tasarımlarımızı denemek için çeşitli seviyelerde maket ve prototipler üretsek de böyle kritik bir üründe malzeme ve form ilişkisini görmek için gerçek malzemeden, talaşlı imalat ile prototipler ürettik, sızdırmazlık ve ısı tahliyesi konularını bu prototipler üzerinden tartışarak projemizi tamamladık.

Tasarım Problemi

Birçok üründe endüstriyel tasarım pazara çıkmadan önce elektronik devreleri paketleyecek bir kabuk olarak görülmektedir. Ancak bunun tam tersine endüstriyel tasarım, kullanıcı ile ürün ilişkisini tanımlamakta ve ürünün sahip olması gereken özellikleri tüm kullanıcı gruplarını göz önüne alarak belirleyerek ürünün pazardaki başarısını arttırmaktadır.

Tasarım Çözümü

Bir ürünün tasarımı yok demek mümkün değildir. Ortaya bir ürün konuluyorsa mutlaka iyi veya kötü bir tasarımı var demektir. İyi tasarımın firmalara pazarda önemli avantajlar kazandırdığı bilinirken, kötü tasarım ciddi finansal kayıplara yol açabilmektedir. PRODA Tasarım olarak endüstriyel tasarımlarımızda işverenlerimizin hedefleri, kullanıcı ihtiyaç ve beklentileri ile malzeme ve üretim yöntemlerini göz önüne alarak her zaman iyi tasarım çözümleri üretiyoruz.

Yaratıcı Fikirlerimiz ve Özenli Çalışmamız ile

Ürünlerinize Değer Katıyoruz