UX-PM, UXalliance tarafından sertifikalı, uluslararası alanda etkin bir Kullanıcı Deneyimi (UX) eğitim programıdır. Kullanıcı Deneyimini benimsemek, Kullanıcı Deneyimini yürütmek ve  Kullanıcı Deneyiminde öncülük etmek olarak üç aşamalı bir sertifika sistemine sahiptir. 

Firmaların tasarım süreçlerini geliştiren, müşteri merkezli bir yaklaşımı benimseyen, bir projenin her anlamda kalitesini en verimli hale getirerek Kullanıcı Deneyimi araçlarını sürece entegre etmeyi ve Kullanıcı Deneyimi üzerinde uzmanlaşmayı amaçlayan bir programdır.

Biz de bu program dahilinde, Kullanıcı Deneyimi alanında uzman Ali Emre Berkman rehberliğinde, UX-PM Türkiye üyeliğine hak kazanarak Türkiye temsilcisi olduk.